Sunday, April 7, 2013

Dzień przed wyjazdem / The Day Before the Departure

Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia. Liturgia Słowa prowadzi nas do miejsca, gdzie Uczniowie odkryli Boże Miłosierdzie jako dar i wezwanie do odpowiedzi. Odkryli nowe możliwości, jakie daje udzielenie władzy odpuszczania grzechów - w sakramencie i "na codzień". Dzisiejszy świat potrzebuje, jak Tomasz, zbliżyć się do Jezusa, dotknąć Jego Świętych Ran - aby móc rozpoznać, że władza odpuszczania grzechów została naprawdę udzielona. Dzisiejszy człowiek nie wierzy w to. A dobrze byłoby - gdyby uwierzył.

***
Today is the Divine Mercy Sunday. We are led by the Word to the place where the Disciples discovered the Divine Mercy as a gift and call to response. They discovered the new possibilities that were bestowed on them by the power of absolving and of keeping of sins. 
Modern World has to approach Jesus and to touch His Sacred Wounds to recognize the fact that the power of absolution was granted indeed. Contemporary men don't believe in that. And it would be really good if they believed.


***

Jutro - 8 kwietnia - wyruszamy w "pielgrzymkę życia" do Ziemi Świętej. Prosimy o modlitwę w naszej intencji i zapraszamy ponownie na bloga!!!

***
Tomorrow - on the 8th day of April - we are going on the Pilgrimage of a Lifetime to the Holy Land. We are asking you to pray for us and you are welcome to return to this blog frequently.

No comments:

Post a Comment